Oferta

Nasza oferta:
- ochrona osób i mienia
- konwojowane wartości materialnych
- sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- roboty ogólnobudowlane -pełny zakres
- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- instalowanie maszyn przemysłowych
- wykonywanie instalacji elektrycznych
- działalność związana z zagospodarowaniem terenów zielonych
- działalność prawnicza
- wydawanie książek i pe'iodyków
- pozostała działalność profesjonalna naukowo-techniczna
- nauka języków obcych (norweski,angielski, niemiecki)